Falkenbergs kommun erbjuder gratis kurser i hur man använder olika digitala tjänster. Kurserna vänder sig till invånare som är 65 år eller äldre. Denna film producerades under våren 2019 med syfte att inspirera de seniorer som ännu inte börjat använda digitala samhällstjänster.