Falkenbergs kommun har ett av landets bästa företagsklimat och här återfinns en av de mest energiska och positiva näringslivsföreningarna med 550 medlemföretag – Näringslivet Falkenberg. Tillsammans med Videoklubben har man dragit igång en satsning på att inspirera och påverka med hjälp av varierande men återkommande videos om aktuella ämnen.

3 minuter FBG 2019